ĈAR2018

Co to je ĈAR?

Jesienne Spotkanie Przigraniczne (we esperancie Ĉelima Aŭtuna Rekontiĝo) je to weekendowy tref esperancki, kery jes tak dlŏ tych, co sie zaczli niydŏwno uczyć esperanta i radzi by poćwiczyli, jak i dlŏ tych, co by sie chcieli po prostu spotkać ze inkszymi esperantystōma a poznać ciykawe miyjsca podle Polskij granicy.
Wydarzynie je ôrganizowane ôd modych esperantystōw ze Polski a krajōw ôściynnych – jyźli byście mieli jakie pytania niy wahejcie sie do nŏs napisać na cxar@pej.pl!

We tym roku zapraszŏmy Was do Katowic (ôbŏczcie: Plac) ôd 5. do 7. paździyrnika.

Plac

Szōsty ĈAR bydzie we Katowicach – jydenŏstym nŏjwiynkszym miyście Polski i stolicy ślōnskiego wojewōdztwa. Niy ino mŏ ône bogatã industrianã historiã, nale tyż fes dużo parkōw a ziyloności, kaj możnŏ ôdpoczōnć a pofajrować.

Do Katowic ze wszōnd ańfach je sie dostać: cugiem ze Pragi, Wrocławia, a Warszawy (ôbŏczcie: rozkład jazdy na Portalu Pasażera), ze Krakowa czynsto jeżdżōm busy (Bus Inter, FlixBus). a do Pyrzowic (30 km ôd Katowic) latajōm fligry ôd tanich linii lotniczych, ntp. WizzAir, Ryanair, a Transavia.

My bedziemy we hostelu Klimczokakery je na ulicy Klimczoka 6 na Załynżu, 2 km ôd banhofu – banōm jes to mnij jak 10 min, nŏjbliższy przistanek to Załęże Janasa.

Ramowy Program

piōntek (5. wrz)

19:00 kolacyjŏ
20:00–21:00
registracyjŏ
21:00–22:00 wiyczōr zapoznawczy

sobota (6. wrz)

09:00–10:00 śniŏdaniy
10:30–12:30 spacer, gra miyjskŏ we cyntrum
12:30–13:30 ôbd
13:30–16:00 rajza do Nikiszowca a tamtyjszego muzeum
18:00–18:45 quiz do esperanta, ruchu esperanckiego a jego kultury
ôd ok. 19:00 rozrywkowy program przi barze

niydziela (7. wrz)

09:30–10:30 śniŏdaniy
11:30–13:30 zwiydzanie Muzeum Ślōnskiego (dlŏ chyntnych)
14:30 spōlny ôbiŏd

Koszt

Podstawowa cena wziyncia udziału we wydarzyniu to 100 zł.

Stoi ôna za dwie noce we hostelu a program wydarzyniŏ. Ewentualne inksze płatne wycieczki bydōm ôgłoszone pōźniyj.

Uczestnicy, kerzy niy sōm człōnkōma Polskiyj Młodzieży Esperanckiej, mogōm skuli ĈARu zapis sie do niyj nic niy płacōnc!

Coby sie zapisać, trza zapłacić swojã składkã nŏjpuźniyj do 30 wrzyśnia. W przipadku problemōw abo inkszych trōdności proszã Wŏs pisać na ĉe cxar@pej.pl.

Zaliczkã moż wpłac na nŏstympujōnce sposoby:

 • we złotówkach na kōnto ôd PEA (Polski Związek Esperantystów: 10 2130 0004 2001 0558 6110 0003) – ino przelewy krajowe!
 • w euro na kōnto PEJ w UEA: peja-l (ôbŏcz ôpis płatności na nec-zajcie ôd UEA)
 • bez pośrednikōw: Romualda Jeziorowska (Vroclavo, romualda.jeziorowska@pej.pl), Tobiasz Kubisiowski (Krakovo/Varsovio, tobiasz.kubisiowski@pej.pl)

Płacōnc, napiszcie Wasze imie a powōd przelewu: ĈAR 2018. Zapraszŏmy tyż wysłać dowōd wpłaty na cxar@pej.pl.

Regulamin a formularz do zapisōw

Zapisywać możnŏ sie samliczba uczestnikōw je ôgraniczonŏ!

Dejcie znŏć kamratōm, że bydziecie! Kliknijcie „Przidã” na Facebooku!

Zapisujōnc sie na wydarzynie, zgadzŏcie sie na poniższy regulamin:

 1. Wszyjskimi danymi zawartymi we formularzu zarzōndza Polska Młodzież Esperancka, ino dlŏ cylōw wydarzyniŏ.
 2. Uczestnicy ĈARu muszōm akceptować regulamin hostelu.
 3. Ôrganizatorzi tego wydarzyniŏ niy sōm ôdpedzialni za jakiekolwiek wyrzŏndzone ôd uczestnikōw szkody.
 4. Uczestnicy muszōm sie wzajemnie reszpektować i niy przeszkŏdzać we programie wydarzyniŏ.

Poprzednie ĈAR-y

 • 1-a ĈAR en Ústí nad Orlicí (Ĉeĥio), 30 nov – 2 dec 2012
 • 2-a ĈAR en Kłodzko (Pollando), 29 nov – 1 dec 2013
 • 3-a ĈAR en Rabka-Zdrój (Pollando), 21–23 nov 2014
 • 4-a ĈAR en Liptovský Mikuláš (Slovakio), 12–15 nov 2015
 • 5-a ĈAR en Teŝino (Pollando/Ĉeĥio), 10–12 nov 2017

Autorzi zdjynć

 • Foto de Nikiszowiec: Kamil Nalepa, CC BY-NC-ND. https://www.flickr.com/photos/118186683@N02/29279195667/
 • Foto de Spodek: Martin Grill, CC BY-NC-ND. https://www.flickr.com/photos/czeightyfour/4001003018/
 • Foto de NOSPR: Mariusz Cieszewski, CC BY-NC. https://www.flickr.com/photos/polandmfa/21167358305/